SANATÇI MANİFESTOSU

Yapıtlarım aracılığı ile düşüncelerimi hayata geçirirken geleneksel seramik biçimleri modern tekniklerle bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu yaklaşımda, seramik malzemenin ve bazen karışık malzemelerin olanaklarını kullanarak izleyicilerin algılamalarında yanıltıcı etkiler yaratmak istiyorum. Yapıtlarım bazen sosyal, politik ve kültürel konular hakkında kendi eleştirel bakışımı yansıtırken bazen de kişisel iç dünyamın paylaşımı niteliğinde. Çoğu zaman bilindik görsel imleri yeniden ele alıp, bunları yeni imgelemler olarak katmanlara dönüştürüp düzenlemeyi tercih ediyorum. Sonuç olarak her yapıt kendi içinde farklı materyal ve süreçleri yaşamayı gerektirse de temelde kullanılan metod fon ve form ilişkisi temelli olarak ortaya çıkıyor.