Anadolu'da Seramik Kupa Kültürü

ÖZET
Seramik kupanın tarihi, kap kültürünün ilk ortaya çıkışı kadar eskiye dayanmaktadır. Seramik kupa hiç şüphesiz süreç içerisinde farklı ihtiyaçları karşılamak için ortaya konmuş bir gereç, bir üründür. Bu farklı ihtiyaçların başında inanç ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sunak (libasyon) kapları gelmektedir. Daha sonraları ise günlük yaşam gereçlerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde ise seramik kupalar, hem işlevini gerçekleştirmek için hem de sanatsal amaçla yapılmakta, seramik tasarımcılarına ilham kaynağı olmaktadır. Buna ilaveten halen geleneksel olarak çömlek üretilen yörelerde, farklı isimler ve farklı biçimlerde yapılan seramik kupalar da mevcuttur.
Bu çalışmanın sınırlılığını “Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devrinden Günümüze Kadar Görülen Seramik Kupalar ve Çağdaş Seramik Sanatındaki Yorumları” oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Kupa, Kültür, Anadolu.

,