Seramik Sanatında Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Optik Yanılsama

Farkındalığı ve ilk uygulamaları çok eski dönemlere rastlayan optik yanılsama kavramı sanat alanları içinde bilinçli tercihlerle uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu bilinçlilik, kavramla ilgili tüm disiplinlerin kendi alanlarında yapılan araştırma ve teorilerle temellendirilerek sanat alanlarında bir dil bir üslup olarak ortaya çıkmıştır. Sözü edilen üsluplar, optik yanılsamayla görsel algı ve görsel algıda değişmezlikler üzerinde oluşturulan tezler aracılığı ile geliştirilerek ve hatta daha sonraları Op’art akımına dönüşerek ele alınmıştır. Tüm bu sözü edilenler bir süreçtir ve yeni buluşlar yeni teoriler yeni teknolojilerle de beslenerek devamlılığını korumaya yani dönüşmeye devam etmektedir. Nesnel olarak “gerçek” görüntülerden farklı algıladığımız görüntüler olarak tanımlanan optik yanılsama etkileri de belki erken örneklerde farkında olmadan ama daha sonraları istemli olarak seramik sanatı içerisinde kullanılmıştır. Bu çalışmada; görsel sanatlar alanlarında farklı disiplinlerdeki teknik ve uygulamalarla yaratılan optik yanılsamaların seramik malzeme üzerindeki dönüşüm süreci incelemeye alınmıştır. 

,