Ayçiçeği Gövdesi ve Çay Posası Küllerinin Sır Bünyesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

ÖZET

Bu çalışmada ayçiçeği gövdesi ve çay posası küllerinin 1200°C'de sır bünyesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla temin edilen her iki bitki kurutulmuş, ayçiçeği gövdesi yakılmış ve küller kuru olarak 100 mesh'lik elekten geçirilmiştir. Çay posası ise, 1000°C`de kalsine edildikten sonra sırlara katılmıştır. Değişik sır bünyeleri üzerinde, çeşitli ergiticilerle ve çeşitli renklendirici oksitlerle küller farklı oranlarda karıştırılarak etkileri araştırılmıştır. Hazırlanan reçeteler tanıtarak bilyalı değirmenlerde sulu olarak öğütülmüş, 100 mesh'lik eleklerden geçirilerek bisküvi plakalar üzerine uygulanmış ve 1200°C'de elektrikli fırınlarda pişirilmiştir. Fırından çıkan numunelerin değişik renk efektlerine ve dokularına sahip oldukları gözlenmiştir. Diğer kül sırlarında olduğu gibi ayçiçeği gövdesi ve çay posası külü sırlarının hazırlanmalarında da bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır Fakat ayçiçeği gövdesi ve çay posası külleriyle yapılan sırların sürprizli sonuçları nedeniyle artistik anlamda kullanılabilirliği ortaya konmuştur. 
 

,