Anadolu Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Seramik Programı Teknik ve Akademik Verilerine Yönelik Bir Çalışma

Seramik programı,1992 senesinde BOZ MYO teknik programlar bölümüne bağlı olarak açılan ve öğretime başlayan ilk programdır. Seramik programında önerilmekte olan derslerde özellikle endüstriyel üretimler üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra sanatsal tasarım ve uygulamalarla güzel sanatlar fakültesi seramik bölümü ile güçlü bir iş birliği içerisindedir. Uygulama ağırlıklı derslerin verildiği seramik programında teknoloji ve bilgisayar laboratuarları kalıpçılık ve serigrafi atölyeleri, fırınlar bulunmaktadır. Serigrafi ve tasarım dersleri bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır. Teknik programlar bölümüne bağlı seramik programında seramik sektöründe çalışacak teknikerler yetiştirilmektedir. Buna bağlı olarak öğretim sürecinin son yarı yılında iş hukuku, genel ' işletme ve seçmeli olarak endüstriyel seramik kalıpçılığı, endüstriyel seramik fırınları, seramik proses teknikleri mekanik dekor yöntemleri, artistik seramik tasarımı dersleri verilmektedir. Seramik programının amacı endüstriye' alanda sektörde üretim yapabilme yetisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere seramik tasarım ve . uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilginin becerinin kazandırılmasıdır. 
 

,