Numarataj Levhalarının Kent Dokusuna Etkisi ve Seramik Malzemeden “Eskişehir’de Pilot Bir Bölgede Uygulama Önerisi”

Özet
Bu çalışmada, öncelikle çevreyi oluşturan doğal, kültürel, tarihi, estetik, görsel öğe ve bunları kapsayan özelliklerin kent dokusuna etkileri tanımlanmıştır. Ardından insanlığın yerleşik hayata geçişi ve ticaret yapmaya başlamasıyla birlikte kendine seçtiği yaşam alanlarını tanımlama, kimliklendirme ihtiyacının doğuşu ve buna bağlı olarak; yaşadığı sokaklara, yapılara tanımlayıcı imler, izler, isimler, numaralar (numarataj) verme biçimiyle kent dokusuna ve formuna yaptığı etki ele alınmıştır. Bu bağlamda; kentlerin yaşayan unsurlarının başında gelen kent sakinlerinin, Eskişehir ilinde pilot bir bölgede yapılan anket çalışmasıyla; numarataj levhalarına yönelik tutumları  eğerlendirilmiş, ortaya çıkan veriler doğrultusunda kent formuna estetik değer katacak şekilde tasarlanmış seramik numarataj levhaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Numarataj, Kent Formu, Tasarım, Seramik

,