Eskişehir Bölgesi Şeker Pancarı Küspesi Küllerinin Sır Bileşeni Ve Renklendirici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

ÖZET

Bu çalışmada Eskişehir bölgesi şeker pancarı küspesi küllerinin sır bileşeni ve renklendirici olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Değişik sır  ünyeleri üzerinde, çeşitli ergiticilerle küller farklı oranlarda ilave edilerek sır özellikleri incelenmiştir. Hazırlanan reçeteler tartılarak bilyeli  eğirmenlerde sulu olarak öğütülmüş, 100 meşlik eleklerden geçirilerek bisküvi plakalar üzerine uygulanmış ve 1000-1200 °C’de elektrikli fırınlarda sırlı pişirimi yapılmıştır. Fırından çıkan numunelerin değişik renk özelliklerine, dokularına sahip oldukları ve sürprizli sonuçları  edeniyle artistik anlamda kullanılabileceği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kül sırı, Şeker pancarı, Küspe.

,