Defne Çekirdeği Külünün Sır Bileşeni Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

ÖZET

Sır oluşumunun gözlendiği en erken örnekler M.Ö. 1500’de Shang Dönemi seramikleridir. Sözü edilen dönem seramiklerinde sır, Çinli ustaların odun fırınlarındaki hava dolaşımı ve ateş hareketleriyle uçuşan küllerin seramik bünyeler üzerinde tutunup bir sır tabakası oluşturduğunu fark etmesiyle gerçekleşmiştir, bu nedenle de kül sırlarının da başlangıcı aynı dönemdedir. Rastlantısal olarak kül sırlarının keşfedilmesiyle seramikler, ilk olarak camsı, sıvı geçirmeyen, sert ve estetik bir yapıya kavuşmuşlardır.

Kül sırlarının bulunuşu ve üzerine yapılan çalışmalar geçen zaman içerisinde rastlantısal olmaktan çıkmış bilimsel araştırmalara dayanan, bölgesel malzemelerin de kül kaynağı olarak kullanıldığı çalışmalarla çeşitlilik gösteren bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmada defne çekirdeği külünün 1000oC’de sır bileşeni olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda defne çekirdeği külünün oluşturulan farklı sır bünyelerinde, çeşitli ergiticilerle birlikte etkileri araştırılmıştır. Araştırmada denemeler düşük dereceli bünyeler üzerinde 1000oC’de nötr ortamda elektrikli fırınlarda pişirilerek sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Sır, Kül Sırı, Defne.

,