Çağdaş Türk Seramik Sanatında Arkeolojik İmgelem

ÖZET
Türk ulusunun seramik malzemeyi sanata dönüştürme geleneği yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ancak bu gelenek; öncelikle mimaride verilen örnekler, daha sonra ihtiyaçlar değişkenlik gösterdikçe yeni alanlar ve biçimler kazanmıştır. Çağdaş Türk seramik sanatının başlangıcı ise cumhuriyet tarihimizle birlikte varlık gösterir. Bu Yeni kurulan bir devlet, yeni yönetim biçimi ve her açıdan bilgiye, öğrenmeye, sanata, vs. aç bir toplum demekti. Bu süreç bir çağdaşlaşma, aydınlanma sürecidir ve devlet desteği ile ilk adımlar atılmıştır. Atılan bu ilk adımların öncüleri olan sanatçılar ve onların yetiştirdiği yeni nesiller, seramik sanatının çağdaşlaşması yolunda tabi ki geleneğinden ilham almıştır. Ancak sözü edilen gelenek, sadece Türk ulusuna ait değil Anadolu’nun geçmiş kültürlerini de içinde barındıran, arkeolojik buluntuların ışığında ortaya çıkan bir zenginliğe de sahiptir. Çağdaş Türk seramik sanatının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlayanlar, bu zenginliği eserlerinde imgeleştirmişlerdir.

Makaleyi Paylaşın