İnternet Gazeteciliğinde Arkeolojik, Sanatsal ve Endüstriyel Seramik Haberleri

İnsanlar, şehirler ve ülkeler arasında giderek artan ilişkilerle ortaya çıkan yazı ile tarih başlar. İlk yazı türü olan, resimler ya da harflerden oluşan çivi yazısını Sümerler bulmuşlar (M.Ö.3500) ve ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardır. M.Ö. 1280 yılında Mısır-Hitit arasında imzalanan ilk diplomatik anlaşma olan Kadeş Antlaşması seramik tablet üzerine yazılmıştır. Daha geniş kitleleri daha kısa sürede ulaşabilme kaygıları yazının basıma dönüştürülmesine sebep olmuştur. Basımın en ilkel örneği sayılabilecek uygulamalar, Sümer Devletinde ve Mezopotamya'da görülmüştür. Yazının giderek insanoğlunun en önemli iletişim araçlarından biri olması sonucunda tahtadan, metalden, porselenden tek tek Harfler üretilerek matbaacılığın temeli atılmıştır. Matbaacılığın babası sayılan Johannes Gutenberg hazırlanan harflerin yazıyı oluşturarak üzere bir araya dizildiği ve baskıdan sonra başka yazılarda kullanılmak için saklandığı ilk basım yöntemlerini Avrupa'da 1438'de bulmuştur. Osmanlı'da ise 1727 de İbrahim Müteferrika'nın girişimi ile yazının basımı gerçekleşmiştir. Haberleşme ihtiyacı ile doğan yazının basılabilmesi en önemli haber kaynaklarından biri olan gazetelerin de doğma-sına neden olmuştur. 

Makaleyi Paylaşın