Seramik Malzemenin Taklit Aracı Olarak Kullanım Olanakları

Öz

İnsanoğlu varoluşundan itibaren önceleri doğayı daha sonra gördüğü, algıladığı her şeyi taklit etmeye çalışmıştır. İnsan, bu süreçte inançlarını, duygularını ve doğanın ona sunduklarımı kullanarak taklit etme yolunu tercih etmiştir. Bunun için de en çok kendisine en yakın malzeme olan toprağı seçmiş, toprağı önce güneşle sonra ateşle buluşturup seramik nesnelere dönüştürmüştür. Böylece seramik, hem insanın duygularını ifade etmede kullandığı bir malzeme hem de teknik yetiyle birleştiğinde plastik gücüyle müthiş bir taklit aracı olmuştur.

Yapılan bu araştırma; seramik malzemenin taklit aracı olarak kullanım olanaklarına bağlı olarak sınıflandırılması ve örneklerle değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda yapılandırılan çalışmada; sanat tarihi ve günümüz seramikleri açısından önemli bazı örnekler ele alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Taklit, Malzeme, Sanat, Teknik. 

Makaleyi Paylaşın